Líceumba való felvételizés és BEIRATKOZÁS 2017/2018

Képességvizsga ütemezése

Május 1819.
A beiratkozási lap mellékletének kiadása azoknak a tanulóknak, akik képességvizsgán, valamint nyelvpróbákon szándékoznak részt venni.

Május 2223.
A képességvizsgára, illetve nyelvismereti próbákra való beiratkozás.

Május 2427.
A képességvizsga, illetve az idegennyelvismereti vizsgák lebonyolítása.

Május 29.
A vizsgák eredményeinek kifüggesztése, valamint fellebbezések benyújtása a módszertan által előírt esetekben.

Május 31.
A fellebbezések utáni végleges eredmények kifüggesztése, ezeknek a tanfelügyelőségekre való felterjesztése.

Június 12.
A beiratkozási lap kitöltött mellékletének visszakérése a nyelvismereti próbákat szervező iskoláktól.

Június 7.
A nyelvismereti próbákon részt vett tanulók leadják a beiratkozási lap kitöltött mellékletét a saját általános iskolájukban.

Július 3.
A Megyei Felvételi Bizottság érvényesíti a hivatás (vokacionális) profilú osztályokba bejutott tanulók névsorát.

Július 4.
Azok a tanulók, akik nem jutottak be a hivatás (vokacionális) profilú osztályokba, visszakérik a beiratkozási lapjukat.

 

A líceumokba való beiratkozás – első forduló

Azon jelentkezők számára, akik a 2017/2018-as tanév kezdetéig nem töltik be tizennyolcadik életévüket

Július 36.
Ebben az időszakban kerül sor a beiratkozási kérelmek leadására, amelyet a diákok         szüleik, valamint az osztályfőnökeik jelenlétében töltenek ki.

Július 4–7.
A beiratkozási lapokon lévő adatok leellenőrzése, az esetleges hibák kijavítása, a beiratkozási lapok újranyomtatása (szükség esetén).

Július 12.
VIII. osztályt végzett, 2017/2018-as tanév kezdetéig 18. életévüket be nem töltött tanulók számítógépes elosztása, a bejelölt opciók és jegyek alapján.

Július 13.
Az eredménylisták és a líceumokban megmaradt üres helyek listájának kifüggesztése az általános iskolákban, továbbá minden líceumban kifüggesztik a bejutott tanulók névsorát.

Július 13–17.
A beiratkozási iratcsomó leadása abba az oktatási intézménybe, amelybe a diák bejutott.           

Július 19–21.
A számítógépes elosztás után adódó különleges helyzetek megoldása: az időben le nem adott beiratkozási iratcsomók, a beiratkozási kérelmeket nem igénylők, illetve az elosztásban résztvevő, azonban oktatási intézménybe be nem jutott diákok újraelosztása.

 

A líceumokba való beiratkozás – második forduló

Azon jelentkezők számára, akik a 2017/2018-as tanév kezdetéig nem töltik be tizennyolcadik életévüket

Július 24.
Az üresen maradt helyek kifüggesztése.

Szeptember 4.
A diákok beiratkozása azokba az oktatási intézményekbe, amelyekben képességvizsgát vagy idegennyelv-próbát szerveznek.

Szeptember 5–6.
A képességvizsgák, illetve az idegennyelvpróbák lebonyolítása.

Szeptember 4–7.
Az előző elosztási szakaszban részt nem vett, vagy el nem helyezkedett diákok beiratkozási kérvényének leadása.

Szeptember 8.
A diákok számítógépes elosztása az állami középiskolákba, a bejelölt opciók és jegyek alapján.

 

Felvételi az esti és csökkentett látogatású OSZTÁLYBA

Május 5.
2017/2018-as tanév kezdetéig, tizennyolcadik életévüket betöltő jelentkezők számára az esti vagy csökkentett látogatású osztályba szervezett beiratkozás központjának kihirdetése.

Július 3.
Az esti tagozatba vagy a távoktatásba jelentkezők beiratkozási naptárának közlése.

Július 18–19.
Beiratkozási kérelmek leadása.

Július 19–21.
2017/2018-as tanév kezdetéig tizennyolcadik életévüket betöltő beiratkozottak elosztása az esti vagy csökkentett látogatású osztályokba.

 

A felvételi médiának kiszámítása:

A felvételi média a következő képlettel számolható ki:
FM = 0,2 x NÉÁ + 0,8 x OÉ
FM felvételi média
NÉÁ négy év átlaga, az V-VIII. osztályok átlagának súlyozott középarányosa
Országos Értékelő (Képességvizsga)

 

A beiratkozáshoz szükséges IRATOK:

  1. Beiratkozási kérvény;
  2. Személyazonossági igazolvány és keresztlevél hitelesített másolata;
  3. Az Országos Értékelés (Képességvizsga) eredményeit tartalmazó igazolás;
  4. Az V-VIII. osztályos anyakönyvi kivonata, amelyben a négy iskolaév átlaga szerepel;
  5. Orvosi igazolás.