Beiratkozás előkészítő osztályba 2017-2018

FEBRUÁR 22.

Kifüggesztik mind a tanintézményekben, mind a tanfelügyelőségeken, valamint ezek honlapján a beiratkozás ütemtervét.

FEBRUÁR 27. − MÁRCIUS 16.

A szülőknek ki kell tölteniük a beiratkozáshoz szükséges típuskérvényt, amelyet vagy online felületen vagy a kiválasztott tanintézmény székhelyén tehetnek meg. A beiratkozási kérelem jóváhagyása hétköznap 8 és 20 óra között, illetve szombaton 9 és 13 óra között kérhető a kiválasztott oktatási intézményből. A beiratkozási kérelmet hétköznap 8 és 20 óra között, illetve szombaton 9 és 13 óra között hagyják jóvá a kiválasztott oktatási intézmény titkárságán.

 

Az előkészítő osztályba való Beiratkozás – első forduló

Március 17.
A beiratkozási kérvények elbírálása.

Március 18–21.
Ebben az időszakban bírálják el a tanintézmények szintjén azokat a leadott beiratkozási kérelmeket, amelyekben a szülők a lakókörzetükön kívüli oktatási intézményt választottak.

Március 22–23.
Kifüggesztik a tanintézményekben, valamint a tanfelügyelőségek és iskolák honalapján a sikeresen bejutott jelentkezők listáját, az üresen maradt helyek számát, illetve azon gyerekek listáját, akik a beiratkozás első szakasza után még nem helyezkedtek el.

 

Az előkészítő osztályba való Beiratkozás – második Forduló

Március 23.
Kifüggesztik a tanintézményekben és a tanfelügyelőségek honlapján az újraelosztás módszertanát.

Március 24-30.
A beiratkozási kérelmek leadása azok esetében, akik az előző beiratkozási szakaszban nem jutottak be, vagy nem jelentkeztek. A kérvények annál az oktatási intézménynél adhatók le,  amely a kérelmen megjelölt három iskola közül az első helyen szerepel.
A beiratkozási kérelmet hétköznap 8 és 20 óra között, illetve szombaton 9 és 13 óra között hagyják jóvá a kiválasztott oktatási intézmény titkárságán.

Március 31 Április 5.
A beiratkozási kérvények elbírálása a tanintézmények szintjén.

Április 6.
Kifüggesztik az előkészítő osztályba iratkozott gyerekek listáját a tanintézményekben.

Április 7-13.
Azon szülők kérelmeinek előterjesztése a tanfelügyelőségekhez, akiknek gyerekei egyik oktatási intézményben sincsenek beíratva.

 

A beiratkozáshoz szükséges IRATOK:

 1. Beiratkozási kérvény;
 2. A szülő személyi igazolványának másolata;
 3. A gyermek születési bizonyítványának másolata;
 4. Amennyiben a gyermek 2017. augusztus 31-ig nem töltötte be a hatodik életévét, pozitív iskolaérettségi bizonylat szükséges;
 5. Amennyiben a kiválasztott oktatási intézmény a szülők lakókörzetén kívül esik, illetve a választott intézménybe túljelentkezés van, az említett dokumentumok mellett további iratokat kell csatolni (helyzettől függően), amelyek segítenek a helyek elbírálásában:
  1. A gyermek fogyatékosságára utaló orvosi igazolás;
  2. A gyermek árvaságát igazoló bizonyítvány;
  3. A gyermek félárvaságát igazoló bizonyítvány;
  4. Dokumentum, amely azt igazolja, hogy a gyermek testvére is ugyanabban az oktatási intézményben tanul.